Polen, een land met historie
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Kerkelijk macht

Verspreiding van het christendom tot in de Lage Landen. De Kerk kreeg steeds meer macht.

In de periode van de 'monniken en ridders' en de 'steden en staten' kreeg de kerk steeds meer macht.

 

Lees hieronder wie de baas was in de kerk.

 

De paus is de hoogste baas van de katholieke kerk in de hele wereld. Hij is de bisschop van Rome.

 

Kardinalen adviseren de paus.

 

Een aartsbisschop geeft leiding aan een aantal bisschoppen.

 

Bisschoppen hebben de leiding over een kerk in een bepaald gebied. Dit gebied noemen we een bisdom.

 

Priesters zijn geestelijken die in dienst zijn van de Kerk.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Kerkelijke macht

Kritiek op de christelijke kerk: ontstaan van protestantse kerk (Maarten Luther-Erasmus)

Kerkelijke macht
Door de statenbijbel konden protestanten zelf de bijbel lezen

(Advertentie voor leraar of ouder)