Polen, een land met historie
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Mensen wonen op plekken waar delfstoffen zijn. Deze natuurlijke materialen worden gebruikt -als grondstof- voor de industrie.

 

Welke delfstoffen heeft het land en op welke plaatsen worden ze gewonnen?

Gebruik hiervoor de atlas.


Welke energiebronnen gebruikt het land?
o aardolie
o aardgas
o steenkool
o kernenergie
o waterkracht
o windkracht
o zonne-energie

(Advertentie voor leraar of ouder)